XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

VII Wojewódzki Konkurs Gramatyczny Języka Rosyjskiego „Sprawdź siebie”

15 kwietnia 2021 r.

Katarzyna Kłoczko z klasy 2gF i Angelika Łazańska z klasy 2gA zajęły ex aequo I miejsce, a Zofia Koźlicka z klasy 2gA zdobyła wyróżnienie w VII Wojewódzkim Konkursie Gramatycznym Języka Rosyjskiego „Sprawdź siebie”. Konkurs zorganizowali pracownicy Katedry Slawistyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Patronat nad nim objęli JM Rektor PWSZ, Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy oraz Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie. Serdecznie gratulujemy!