XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Warsztaty na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

2 października 2023 r.
Warsztaty na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
20.09.2023r. młodzież klasy 3F wzięła udział w warsztatach na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, podczas których zmagając się z rozwiązywaniem zadań nabywali umiejętności negocjacji, reagowania w sytuacjach kryzysowych pod presją czasu, stresu, ćwiczyli kreatywność, współpracę w grupie, panowanie nad emocjami.
W czasie warsztatu „Uwaga powódź”, który był grą symulacyjną, wcielili się w rolę członków sztabu kryzysowego decydując o losach obszaru zagrożonego powodzią. Warsztaty były też dobrą okazją do integracji zespołu, poznania swoich mocnych i słabych stron.