XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Warsztaty terenowe w Roztoczańskiej Stacji Naukowej UMCS w Guciowie

22 maja 2022 r.
Warsztaty terenowe w Roztoczańskiej Stacji Naukowej UMCS w Guciowie

17.05.2022 młodzież z klasy 3F wzięła udział w warsztatach terenowych z geografii zorganizowanych przy współudziale Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Roztoczańskiej Stacji Naukowej w Guciowie na Roztoczu.

Uczniowie analizowali profile glebowe w paleomeandrze Wieprza oraz na wysoczyźnie, rozpoznawali różne typy gleb i rzeźby rozwinięte w skałach lessowych oraz na podłożu węglanowym i piaszczystym. W ogródku meteorologicznym poznali podstawowe przyrządy do pomiaru opadu, temperatury, usłonecznienia, dokonywali również pomiarów temperatury powierzchni o różnym pokryciu terenu. Podczas kartowania terenu wokół Stacji można było dokonać analizy form użytkowania terenu oraz jego funkcji i określenia potencjału obszaru dla rozwoju turystyki. Warsztaty zakończyły się w Zwierzyńcu spacerem nad Stawy Echo oraz zwiedzaniem Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Zwierzyńcu.