XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Warsztaty terenowe z geografii

17 czerwca 2021 r.
Warsztaty terenowe z geografii

14 czerwca 2021r. klasa 2gF wzięła udział w warsztatach terenowych z geografii w Guciowie i Zwierzyńcu. Warsztaty zorganizowane były przy pomocy SKNG Wydz. Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Roztoczańskiej Stacji Naukowej i jej pięknym otoczeniu- na lewym brzegu rzeki Wieprz oraz na pobliskim wzniesieniu( Monastyrz/ Starzyzna) gdzie zlokalizowane jest również wczesnośredniowieczne grodzisko.

Uczniowie identyfikowali w terenie formy rzeźby (wąwozy lessowe, wydmy śródlądowe, dolinę rzeczną, wysoczyzny), typy gleb, które wykształciły się na piaskach, skałach węglanowych, badali ich ph. W okolicach mostu na Wieprzu w Guciowie dokonywali pomiarów morfologicznych koryta rzeki, prędkości przepływu wody w korycie. Dokonywali też pomiarów meteorologicznych, natężenia hałasu, które to pomiary przy pomocy instruktora opracowywali graficznie i analizowali, formułując wnioski z obserwacji.

Po warsztatach w Guciowie uczniowie odwiedzili również Zwierzyniec- Stawy Echo i Roztoczański Park Narodowy- Rezerwat Bukowa Góra, skąd roztacza się malowniczy widok na wieś Sochy i krajobraz Roztocza Środkowego a przyroda rządzi się swoimi prawami bez ingerencji człowieka.