XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Po Biskupiaku – na misjach w Salwadorze

3 listopada 2022 r.
Po Biskupiaku – na misjach w Salwadorze

 

W poniedziałek 24 października w trakcie Tygodnia Misyjnego Biskupiaka odwiedziła Agata Miazga, absolwentka naszego Gimnazjum i Liceum (2009), która obecnie jest zaangażowana  w wolontariat misyjny w Salwadorze realizowany w tzw. Domach Serca. Do szkoły przyjechała ze swoją koleżanką Caroliną pochodzącą z Kolumbii, która od kilku lat przebywa w Domu Serca w Warszawie. Podczas spotkań z kilkoma klasami Misjonarki opowiadały o swojej pracy misyjnej i realizacji odkrytego przez siebie powołania. Dziękujemy za odwiedziny w naszej szkole i życzymy im jak najpiękniejszych doświadczeń płynących z dzielenia się wiarą w różnych miejscach świata. Będziemy pamiętać w modlitwie!