XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Wszechnica „Medycyna i Muzyka”

26 listopada 2022 r.
Wszechnica „Medycyna i Muzyka”

We wtorek 22 listopada klasy 2D oraz 3A uczestniczyły w cyklu wykładów popularyzujących tematykę z zakresu nauk medycznych pod hasłem ,,Medycyna i Muzyka”. W edycji październikowej i czerwcowej uczestniczyła klasa 4D i 3D .

Zajęcia odbyły się w ECOTECH-COMPLEX UMCS – Centrum Analityczno – Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku. Wszechnica jest autorskim przedsięwzięciem Komisji Nauk Medycznych Oddziału PAN w Lublinie, organizowanym od roku 2011 kilka razy w roku. Wykłady prowadzone na żywo umożliwiają bezpośredni kontakt z naukowcami, którzy mogą przekazać aktualną wiedzę oraz omówić najnowsze techniki badawcze stosowane w nauce. Promocja i popularyzacja wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej może wpłynąć na szybszy rozwój wiodących kierunków badań poprzez zachęcenie dzisiejszych uczniów do wyboru drogi naukowca w przyszłości. Istotne uzupełnienie podczas naukowego wykładu stanowią warsztaty muzyczne, które w atrakcyjny sposób popularyzują wiedzę z zakresu „Medycyny i Muzyki”.

W obecnej edycji uczniowie wysłuchali 3 wykładów: „Ocieplenie klimatu – przyczyny i skutki” prof. dr hab. Cezarego Sławińskiego, „Jak nowocześnie leczyć tętniaki aorty nie narażając chorych na powikłania?” prof. dr hab. n. med. Marcina Feldo oraz „Sekwencjonowanie techniką NGS – aplikacje kliniczne” prof. dr hab. n. med. Janusza Kockiego. Wykłady były połączone z koncertem w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej im. T. Szeligowskiego. Po wykładach uczniowie zwiedzali Pracownię Rezonansu Magnetycznego oraz Laboratorium Genetyczne.