XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Wydawanie świadectw dojrzałości i aneksów

4 lipca 2022 r.

Informujemy, że świadectwa dojrzałości będą wydawane 5 lipca 2022 r. według następującego porządku:

klasa A i B –  godz. 9.00 – 10.30

klasa C i D – godz. 10.30 – 12.00

klasa E i F – godz. 12.00 – 13.30

Absolwenci – godz. 9.00 – 13.30

W kolejnych dniach świadectwa będzie można odebrać w sekretariacie w godz. 8.00 – 14.00

Przypominamy o konieczności posiadania przy sobie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej.

W przypadku odbioru świadectwa przez inne osoby niezbędne jest pisemne upoważnienie.