XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Wydawanie świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości

10 sierpnia 2020 r.

Informujemy, że świadectwa dojrzałości będą wydawane 11 sierpnia 2020 r. według następującego porządku:

klasa A i B –  godz. 9.00 – 10.00

klasa C i D – godz. 10.00 – 11.00

klasa E i F – godz. 11.00 – 12.00

klasa G oraz Absolwenci – godz. 12.00 – 13.00

W kolejnych dniach świadectwa można odbierać w sekretariacie w godz. 8.00 – 14.00

Przypominamy o konieczności posiadania przy sobie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej.

W przypadku odbioru świadectwa przez osoby upoważnione niezbędne jest pisemne upoważnienie.

Przypominamy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w związku z panującą pandemią koronawirusa. Osoby odbierające świadectwa są zobowiązane do używania maseczek zasłaniających usta i nos, posiadania własnego długopisu w celu potwierdzenia odbioru świadectwa oraz dezynfekowania rąk lub używania rękawiczek ochronnych.

Osoby oczekujące na wydanie świadectwa przebywają na placu przed szkołą i będą wpuszczane do środka pojedynczo. Prosimy o unikanie gromadzenia się w grupach oraz zachowanie wymaganego dystansu.