XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Wykłady na Uniwersytecie Medycznym

12 grudnia 2019 r.
Wykłady na Uniwersytecie Medycznym

Dzięki współpracy szkoły z Uniwersytetem Medycznym klasy 2A i 3D miały możliwość wysłuchania wykładu na temat niebezpieczeństw związanych z zastosowaniem środków psychoaktywnych a szczególnie dopalaczy oraz wykładu na temat ognisk występowania AIDS, dróg zakażenia HIV i sposobów leczenia osób zakażonych.

Wykłady były źródłem wielu ciekawych informacji oraz  inspiracją do przemyśleń i poszukiwania dodatkowych źródeł wiedzy biologicznej.