XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Wytyczne dla absolwentów dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu maturalnego

29 maja 2020 r.

W dołączonym poniżej dokumencie znajdują się wytyczne dla absolwentów  dotyczące organizowania  i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2020 r.