XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

XI Międzyszkolny Konkurs Geograficzny „Wędrujemy po mapie świata” dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych

7 grudnia 2019 r.

Konkurs odbędzie się w dniu 14 marca 2020r o godzinie 10.00.

Tegoroczna – XI edycja konkursu organizowanego przez XXI Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie kierowana jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych województwa lubelskiego.

W roku szkolnym 2019/2020 podobnie jak w latach ubiegłych, konkurs został objęty Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty – Pani Teresy Misiuk

Poparcie naszego przedsięwzięcia przez Panią Kurator i objęcie konkursu honorowym patronatem będzie pomocne w realizacji przedsięwzięcia i stanowi powód do dumy dla organizatorów konkursu i jego uczestników.

Prosimy o zgłaszanie uczniów do konkursu drogą elektroniczną na adres: wedrujemypomapie@gmail.com w terminie nie później niż do 8 marca 2020r – godz. 20.00.

Kartę zgłoszenia i regulamin oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych można pobrać ze strony szkoły: XXI LO – www.biskupiak.lublin.pl