XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Z wizytą w Biskupiaku po 24 latach…

27 października 2022 r.
Z wizytą w Biskupiaku po 24 latach…
26 października w szkolnej auli mieliśmy okazję spotkać się z absolwentem naszej Szkoły, który ukończył ją jeszcze w ubiegłym wieku. Michał Siewniak, bo o nim mowa, to także jeden z pierwszych przewodniczących licealnego samorządu. Nasz Gość obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie między innymi jest radnym powiatu Welwyn Hatfield oraz aktywnym lokalnym działaczem polonijnym. Celem prelekcji było pokazanie, że Polak za granicą może również osiągnąć sukces życiowy i być szanowanym obywatelem. W czasie wystąpienia nasz mówca podzielił się cennymi spostrzeżeniami na temat organizacji życia społecznego i bieżącej polityki kraju Albionu. Nie zabrakło też licznych pyta ze strony publiczności – najwięcej z nich dotyczyło perspektyw rozwojowych monarchii brytyjskiej, różnic pomiędzy polską a angielską szkołą oraz… piłki nożnej. Ten ostatni z tematów interesował szczególnie męską część widowni.
O tym, że spotkanie było bardzo interesujące i pouczające niech świadczy fakt, że Aula wypełniona była po brzegi a po prelekcji wielu uczniów pozostało jeszcze, by zadawać dodatkowe pytania.
Cieszy nas bardzo i jesteśmy bardzo dumni z faktu, że nasi absolwenci nie zapominają o swojej szkole i chętnie dzielą się swoimi życiowymi osiągnięciami.