XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Zasady bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 dla mieszkańców internatu

27 sierpnia 2020 r.

Zasady bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19

dla mieszkańców Internatu   XXI LO w roku szkolnym 2020/21

 

 1. Na terenie internatu może przebywać wyłącznie osoba zdrowa (wychowanek, wychowawca, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną).
 2. Wychowanek, wychowawca oraz pracownik szkoły nie może przebywać na terenie internatu jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją                           w warunkach domowych.
 3. Każdorazowo wchodząc na teren szkoły i internatu wszyscy zobowiązani są                  do dezynfekcji rąk.
 4. Wychowankowie korzystają z własnych przedmiotów użytku osobistego.
 5. Na teren internatu może wejść pracownik szkoły, wychowanek zamieszkujący  w internacie lub jego rodzic (odwiedziny mieszkańców internatu przez inne osoby są wstrzymane).
 6. Do pokoju wychowanków może wejść jedynie wychowawca lub pracownik szkoły w ramach pełnienia swoich obowiązków.
 7. Na teren internatu mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą).
 8. Wychowankowie internatu powinni:
 • zachować dystans podczas pobytu w internacie,
 • zachowywać czystość w użytkowanych pomieszczeniach,
 • często myć ręce ciepłą wodą z mydłem,
 • wietrzyć pomieszczenia mieszkalne,
 • ograniczyć do niezbędnego minimum wizyty w pokojach innych mieszkańców internatu.
 1. Wychowankowie mają obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich. Nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów.
 2. W przypadku złego samopoczucia wychowanek powinien natychmiast poinformować wychowawcę, a wychowawca przełożonego. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy postępować zgodnie z procedurami.