XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Zebranie z rodzicami i konsultacje

14 kwietnia 2022 r.

W czwartek 21 kwietnia zapraszamy rodziców uczniów I, II, i III LO na zebranie oraz konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Zebranie nie dotyczy klas maturalnych.

Zebrania rozpoczną się o godzinie 17.00. Po zebraniach od 17.45 do 19 .15 będzie możliwości konsultacji z nauczycielami.

Z powodu nieobecności nauczycieli zabrania klas 2A, 3E, 3F nie odbędą się 21 kwietnia. Wychowawcy poinformują rodziców o nowym terminie zebrania.

UWAGA!

Na terenie szkoły ilość miejsc parkingowych jest bardzo ograniczona. Bardzo prosimy Rodziców naszych uczniów o parkowanie samochodów poza terenem szkoły. Zbyt duża ilość pojazdów doprowadzi do zablokowania wyjazdu. Zabronione jest parkowanie na drodze pożarowej oraz trawnikach.