XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Zebranie z rodzicami uczniów klas czwartych

15 września 2023 r.

    W dniu 21 września (czwartek) o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych. 

Cel zebrania: zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) z kluczowymi informacjami o egzaminie maturalnym 2024. 

Porządek zebrania w Auli: 

  • spotkanie z wicedyrektorem szkoły 
  • informacje pedagoga szkolnego 

Uwaga: 

    Możliwość parkowania  na terenie szkoły jest bardzo ograniczona. Prosimy Państwa o parkowanie samochodów poza terenem szkoły. Zbyt duża liczba pojazdów doprowadzi do zablokowania wyjazdu. Zabronione jest parkowanie na drodze pożarowej oraz na trawnikach.