XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Zmiany w kalendarzu szkolnym w roku 2020/2021

4 grudnia 2020 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada br. zmienił się termin ferii zimowych. W całym kraju odbędą się one od 4 do 17 stycznia 2021 r. W związku z tym zmianie ulegają również inne terminy podane w kalendarium szkolnym:

18 grudnia 2020 r.  – termin poinformowania uczniów o proponowanych ocenach śródrocznych (dotyczy również klas maturalnych)

21 stycznia 2021 r. – ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych we wszystkich klasach – do godz. 15.30

22 stycznia 2021 r. – zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna