XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

O konkursie

Międzyszkolny Konkurs Geograficzny

                    „Wędrujemy po mapie świata”

Organizowany corocznie od roku szkolnego 2009/2010 Konkurs Geograficzny „Wędrujemy po mapie świata” jest jednym z ważniejszych przedsięwzięć mających na celu popularyzację wiedzy geograficznej w regionie. Pomysłodawczynią i koordynatorką konkursu jest nauczycielka geografii pani Justyna Kozysa.

Zakres treści programowych obejmuje wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne, dotyczące mapy. Konkurs ma formę pisemną i składa się z dwóch części. Autorami arkuszy konkursowych do wszystkich dziesięciu edycji byli pani Justyna Kozysa i pan Józef Kozysa.

Początkowo podobne konkursy miały charakter szkolny. Były one organizowane od 2000 roku dla uczniów klas licealnych a następnie klas gimnazjalnych Biskupiaka. Duże zainteresowanie tym konkursem skłoniło organizatorów do poszerzenia jego zasięgu do całego województwa lubelskiego.

Każdego roku do zawodów Międzyszkolnego Konkursu Geograficznego „Wędrujemy po mapie świata” organizowanego przez XXI LO im. św. Stanisława Kostki w Lublinie przystępowało kilkuset uczniów z gimnazjów województwa lubelskiego.

Corocznie przedsięwzięcie było obejmowane Honorowym Patronatem Lubelskich Kuratorów Oświaty.

Dla laureatów każdorazowo organizatorzy konkursu przygotowują dyplomy i nagrody książkowe a dla uczniów z największą ilością punktów również nagrody rzeczowe, które funduje i wręcza Mecenas konkursu – dyrektor liceum ks. Grzegorz Strug.

Lista laureatów konkursu jest ogłaszana na stronie internetowej szkoły i w jednej z regionalnych gazet.

Organizacja konkursu jest możliwa dzięki pracy wielu nauczycieli z Biskupiaka i innych szkół. Każdego roku podziękowania do zaangażowanych nauczycieli są m.in. umieszczane na stronie internetowej Biskupiaka w omówieniu wyników konkursu jak również otrzymują pisemne podziękowania w formie dyplomów.

W związku ze zmianą struktury szkolnictwa w ubiegłym roku szkolnym w zawodach wzięli udział uczniowie klas trzecich gimnazjum i ósmych szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2019/2020 konkurs adresowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych.

Justyna Kozysa